Trewe – Luotettava ja asiantunteva kumppanisi lisärakentamisessa sekä kiinteistökehittämisessä

Kiinnostus lisä- ja täydennysrakentamiseen on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Usein taustalla olevia ajureita ovat rakennuksiin kohdistuva korjausvelka, kaupungistumisen ja muuttoliikkeen myötä syntyvä tarve uusille asunnoille sekä rakennusliikkeiden tarve saada rakennusoikeutta hyviltä sijainneilta. Myös poliittinen tahtotila ja kansalliset tavoitteet tiiviimmästä kaupunkirakenteesta tukevat täydentävää rakentamista.

Me Treweläiset olemme kuitenkin huomanneet, ettei täydennysrakentamisen vaatimaa laaja-alaista asiantuntemusta ole ollut saatavilla integroidusti puolueettomalta asiantuntijalta. Tämän vuoksi olemme koonneet kaikki täydennysrakentamisen tarpeet täyttävän asiantuntemuksemme käyttöönne  – ja tämän tarjoamme yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita noudattaen.

Kiinteistöissä on tunnistamatonta kehityspotentiaalia

Trewen asiantuntijat auttavat kiinteistöomistajaa kartoittamaan kiinteistön kehityspotentiaalin ja samalla luomaan kehitysratkaisuja, joilla ei ainoastaan kasvateta omistaja-arvoa vaan myös käyttäjätyytyväisyyttä.

Lisä- ja täydennysrakentaminen on kompleksinen mahdollisuus

Taloyhtiöt sisältävät useimmiten kiinteistökehittämisen näkökulmasta kolme erilaista omistajaa:

1. Omistava asukas
2. Asuntosijoittaja
3. Liiketilaomistaja ja liiketilassa toimiva yrittäjä

Kaikille osapuolilla on omat tavoitteensa ja katsontakantansa. Näiden kolmen erilaisen omistajatahon tulisi kiinteistökehittämisen hankkeessa löytää yhteinen tavoite ja etenemismalli.

Hankkeiden etenemismallin valintaan vaikuttavat ainakin oikeudelliset näkökulmat, hyödyn jakautuminen ja maapoliittiset linjaukset:

Yhtiöjuridiikka ja verotus. Yksi merkittävimpiä asioita kiinteistökehittämisessä on tutkia nykyisen yhtiön yhtiörakenne, sen juridiset velvoitteet ja mahdollisuudet sekä verotuksen erityispiirteet.

Hyödyn jakautuminen. Lisärakentamisen veturina toimii useimmiten omistajien taloudellinen hyötyminen. Tämän hyödyn jakautumisesta osapuolten välillä olisikin tärkeää sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia, jotta vältytään hankkeen pitkittymiseltä prosessin edetessä.

Maapoliittiset linjaukset. Kehitettävä kiinteistö voi sijaita omalla tai vuokratulla tontilla. Myös uusi rakennusoikeus voidaan myydä tonttina tai jättää se yhtiölle vuokralle. Näissä moninaisissa vaihtoehdoissa myös verotuksen optimointi on merkittävässä roolissa. Kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia linjauksia siitä, kuinka saavutettavaa hyötyä jaetaan.

Lisärakentaminen on kaikkiaan kompleksinen mahdollisuus. Me Treweläiset olemme kokemukseemme perustuen luoneet kiinteistönomistajille kokonaispalvelupaketin nimeltään Trewe Startti. Tällä paketilla varmistetaan, että kiinteistökehityshankkeen eri vaihtoehdot on tuotu esille ja niistä on tehty verotukseen asti ulottuvat laskelmat. Tämä mahdollistaa sen, että hankkeen vaatimat sopimukset pystytään laatimaan riittävän yksityiskohtaisesti, jolloin hanke etenee heti oikeaan suuntaan.