Trewen palveluilla kartoitetaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja viedään hankkeet maaliin

Täydennysrakentamishankkeen suunnittelu vaatii monipuolista ja laaja-alaista osaamista. Ensimmäinen askel kohti menestyksekästä täydennysrakentamista on kiinteistöhankkeen esiselvitys, joka pitää sisällään hankekohtaisen tilanteen ja sen mahdollisuuksien kartoittamisen. Asiantuntemuksella tehty esiselvitys takaa sen, että päätökset hankkeeseen ryhtymisestä tehdään luotettavan tiedon pohjalta. Näin resurssit voidaan kohdistaa heti alusta asti toteuttamiskelpoisten ratkaisujen kehittämiseen ja esiselvityksen teettämisen aiheuttamat kustannukset säästyvät moninkertaisesti hankkeen edetessä.

Trewe Startti

Trewe Startti on palvelupaketti, joka kokoaa kiinteistöhankkeen esiselvitykseen tarvittavan asiantuntemuksen yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kiinteistöhankkeen esiselvitys koostuu eri alojen asiantuntijoiden yhdessä laatimasta selvityksestä. Selvityksen perusteella kiinteistön omistaja tai hallinnoija voi tehdä tietoon perustuvan ratkaisun hankkeen etenemisestä ja toteuttamisesta. Esiselvitys koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta:

Trewe johtaa kiinteistökehityshanketta ammattimaisesti – omistajien tavoitteiden ja päätösten mukaisesti

Mikäli kiinteistöhankkeenne etenee toteutusvaiheeseen, räätälöimme teille sopivan palvelukokonaisuuden asiantuntijoidemme ja tarvittaessa myös yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjoamme mm. seuraavia palvelukokonaisuuksia: