Lisärakentamalla kestävää kaupunkirakennetta

Lisärakentaminen on viime vuosina ollut vilkasta, mutta useat hankkeet etenevät hitaasti. Mikä Trewe on ja mitä Treweläiset ajattelevat asiasta?

Merkittävä osa kaupunkien kehittämispotentiaalista sijaitsee olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä. Suuresta potentiaalista huolimatta erilaisten täydennysrakentamishankkeiden toteutuminen käytännössä on vielä toistaiseksi ollut mahdollisuuksiin nähden varsin vähäistä. Tämän taustalla on, että lisärakentamishankkeet ovat usein varsin moniulotteisia kokonaisuuksia, joiden toteuttaminen vaatii hyvin monipuolista osaamista. Erityisesti taloyhtiöitä koskettavien hankekokonaisuuksien haasteellisuutta lisää, että päätöksentekijöitä on monia ja heidän intressinsä yleensä poikkeavat toisistaan.

Tähän mennessä lisärakentamishankkeita on pyritty saamaan liikkeelle mm. kaupunkisuunnittelijoiden kehittämien korttelisuunnitelmien, rakennusliikkeiden, perinteisten insinööri- ja arkkitehtitoimistojen sekä lakitoimistojen avustuksella. Ongelmana kuitenkin on, ettei minkään edellä mainituista osaaminen yksinään riitä huomioimaan kaikkia lisärakentamisen kannalta keskeisiä näkökulmia ja kehittämään optimaalisia hankekokonaisuuksia. Tämän vuoksi hankkeissa on verrattain harvoin päästy toteutukseen asti, vaikka valmisteluun on käytetty huomattava määrä resursseja.

Markkinoilta on siis tähän asti puuttunut sellainen puolueeton toimija, jolla on riittävä asiantuntemus hallita koko lisärakentamiseen liittyvä kokonaisuus ja kehittää sellaisia hankkeita, jossa eri osapuolien intressit sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta asiantuntijoilta täytyy myös löytyä ymmärrystä lyödä jarrut päälle jo heti alkuvaiheessa, mikäli edellytykset toteutuskelpoiselle lisärakentamishankkeelle puuttuvat. Näin resurssit voidaan kohdistaa turhien suunnitelmien sijaan johonkin hyödyllisempään.

Trewe on uudenlainen toimija, joka toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti ja vastaa täydennys- ja lisärakentamisen haasteisiin tuomalla kattavasti yhteen lisärakentamiseen erikoistuneen laki-, insinööri- ja talousosaamisen. Me Treweläiset haluamme antaa panoksemme kestävälle kehitykselle ja olla mukana luomassa viihtyisiä kaupunkiympäristöjä, jotka kestävät myös tuleville sukupolville.

Kirjoittanut: Antti Kurvinen