Trewen asiantuntijat palveluksessanne

Laura Hagman

Lakimies, vero- ja yhtiöoikeuden asiantuntija
OTM
050 3426304
laura.hagman@trewe.fi

Laura on avustanut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä sekä julkisia yhteisöjä kiinteistöjen omistusjärjestelyissä ja lisä- ja täydennysrakennushankkeissa. Lauran erityisosaamista on vero-oikeudellinen osaaminen kiinteistöhankkeiden toteutustapojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oikeudellisena neuvonantajana toimiminen oikea-aikaisessa päätöksenteossa. Lauralle tärkeää on, että Trewe voi olla tukemassa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja turvallista sekä viihtyisää elinympäristöä meille sekä tuleville sukupolville.

Harri Sivu

Asuntoprojektit ja kaavahankkeet
rak.tekn. DI
050 351 3485
harri.sivu@trewe.fi

Harri on työskennellyt 20 vuoden ajan suurten rakennusliikkeiden asuntoprojektihankkeissa. Erityisosaamisena on rakennushankkeiden kokonaishallinta, korkea rakentaminen, hankkeiden asiakaslähtöinen konseptointi, taloustekninen suunnittelunohjaus ja kaavamuutoshankkeiden johtaminen. Harrin tavoitteena on luoda hyvää asuinympäristöä huomioiden erilaisten toimijoiden sekä sidosryhmien näkemykset ja tavoitteet.

Tommi Terho

Kiinteistökehittäminen ja suunnittelun ohjaus,
rak.tekn. DI, KTM
050 323 8475
tommi.terho@trewe.fi

Tommi on johtanut kiinteistökehityshankkeita kiinteistöomistajan edustajana 20 vuoden ajan. Erityisosaamisena liiketilojen kehittäminen, liiketilojen ja asumisen yhdistävä hybridirakentaminen, myös tilojen vuokraus ja erilaiset kiinteistökaupat. Hankkeissa on tärkeää saada asiakkaiden tavoitteet täytettyä sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti. Tommin johtamissa hankkeissa toimitaan avoimesti ja vastuullisesti.

Jarmo Hagman

Lakimies, sopimusoikeuden asiantuntija
OTK, VT
040 5422201
jarmo.hagman@trewe.fi

Jarmo on sopimusjuridiikan ammattilaisena työskennellyt kiinteistöjuridiikan parissa useissa hankkeissa ja eri osapuolten avustajana. Jarmo on oikeudellisena asiantuntijana suunnitellut ja sovittanut isojen rakennushankkeiden rahoituksen ja omistusjärjestelyjen kokonaisuuksia. Jarmon erityisosaamista on joskus monimutkaistenkin sopimuskokonaisuuksien hallinta ja suunnittelu. Jarmolle on tärkeää tasapaino ja kohtuus, niin sopimuksissa kuin kiinteistökehityksessä laajemminkin.

Jaakko Vihola

Kaupunki- ja kiinteistötalouden asiantuntija
DI
050 3781722
jaakko.vihola@trewe.fi

Jaakko on toiminut talouskonsulttina useissa erilaisissa kaupunkikehityshankkeissa muun muassa Tampereella, Oulussa ja Sipoossa. Tämän lisäksi Jaakko omaa 10 vuoden tutkimustaustan aihealueen liittyen. Jaakon erityisosaamista ovat kaupunkikehityshankkeiden toteutettavuuteen liittyvät analyysit eri osapuolien näkökulmista. Jaakolle on tärkeää, että Trewen ollessa mukana hankkeissa kehittämiseen käytettävät resurssit saadaan ohjattua suunnitteluratkaisuihin, jotka tukevat kestävän kaupunkikehittämisen periaatteita ja tuovat taloudellista hyötyä tasaisesti kaikille hankeosapuolille.

Antti Kurvinen

Kaupunki- ja kiinteistötalouden asiantuntija
TkT, DI, KTK
040 7681810
antti.kurvinen@trewe.fi

Antti on toiminut lisä- ja täydennysrakentamisen talouskonsulttina ja tutkinut kaupunkikehittämiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä ilmiöitä eri yliopistoissa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Yhdysvalloissakin. Antin erityisosaamista ovat kaupunki- ja kiinteistötalous sekä erityisesti asuntomarkkinoihin ja hankkeiden taloudelliseen toteutettavuuteen liittyvät analyysit. Antille on tärkeää, että Trewe voi edesauttaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kaupunkirakenteen syntyä.